Hockey klub "Zelina"

Image
Info

Sjedište: Šulinec 4a
Datum osnivanja: 1955. god.
Broj članova: 200
OIB: 66619329874

Rukometni klub "Zelina"

Image
Info

Sjedište: Trg kardinala Stepinca 2, Sv. Ivan Zelina
Datum osnivanja: 1970. god.
Broj članova: 94
OIB: 50023737748

Nogometni klub "Zelina"

Image
Info

Sjedište: Vladimira Nazora 62, Sveti Ivan Zelina
Datum osnivanja: srpanj, 1907. god.
Broj članova: 280
OIB: 71226395332

Nogometni klub "Croatia" Hrastje

Image
Info

Sjedište: Hrastje bb
Datum osnivanja: 1978. god.
Broj članova: 110
OIB: 29073932892

Nogometni klub Donja Zelina

Image
Info

Sjedište: Donjozelinska 52, Donja Zelina
Datum osnivanja: 1976. god.
Broj članova: 110
OIB: 83167084680

Bregdown Zelina

Image
Info

Sjedište: Ivana Žigrovića Pretočkog 23, Sv.I.Zelina
Datum osnivanja: 3.10.2019.
Broj članova: 60
OIB: 68241019316

Taekwondo klub "Zelingrad"

Image
Info

Sjedište: Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina
Datum osnivanja: 2005. god.
Broj članova:
OIB: 42844658731

Biciklistički klub "Amateri"

Image
Info

Sjedište: Vladimira Nazora 11, Sveti Ivan Zelina
Datum osnivanja: 03.03.2013.
Broj članova: 25
OIB: 79331238509

Savate klub "Čigra"

Image
Info

Sjedište: Gornja Drenova 37b
Datum osnivanja: 2004. god.
Broj članova: 50
OIB: 24179289900

Društvo sportske rekreacije "Fit forma"

Image
Info

Sjedište: Vatrogasna 2, Sveti Ivan Zelina
Datum osnivanja: 25.04.2007.
Broj članova: 35
OIB: 22194836180

Športsko ribolovno društvo "Sveti Ivan Zelina"

Info

Sjedište: Novo Mjesto 24a, Sveti Ivan Zelina
Datum osnivanja: 1930. god.
Broj članova: 120
OIB: 94444838339

Udruga "Sportko"

Info

Sjedište: Trg Alojzija Stepinca 1, Sveti Ivan Zelina
Datum osnivanja: 29.09.2017.
OIB: 78346732674

bottom logo

Informacije

Trg kardinala Alojzija Stepinca 1
Sveti Ivan Zelina

OIB: 36034522408
MB: 04953711
IBAN: HR125700091100181675

bottom logo

Informacije

Trg kardinala Alojzija Stepinca 1
Sveti Ivan Zelina

OIB: 36034522408
MB: 04953711
IBAN: HR125700091100181675